Informace pro rodiče

Platby členských příspěvků

  • běžně budou placeny vždy 2x ročně, a to k 20.1. ve výši 3.600,- Kč a k 20.9. ve výši 2.400,- Kč;
  • jednotně na účet SK Benešov vedený u ČSOB, č.ú. 182972555/0300;
  • jako variabilní symbol uvádějte FAČR ID hráče, neboť systém bude automaticky párovat příchozí platby.

Číslo účtu SK Benešov:  182972555/0300, variabilní symbol  FAČR ID hráče

Číslo týmového  účtu: 3158541193 / 0800 /do poznámky k platbě, prosím, uveďte jméno hráče.